EESTI SPORDIMÄLUMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED. 6. ETAPP

Mälumäng
Tartu 11.02.2017

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Üksikmäng
20Igor Habal  65 Ove Põder  63 Mati Räli  57