EESTI ÜKSIKMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 3. ETAPP

Mälumäng
Tartu 11.02.2017

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Üksikmäng
22Igor Habal  92 Ove Põder  83 Kaarel Silmato  70